Bucuresti
Luni - Vineri 08:00-18:00
0722.272.170

GDPR

Ce este GDPR?

Regulamentul European privind Protecția Datelor (GDPR) este un act legislativ care se aplică tuturor statelor membre UE și care aduce cerințe pentru companii privind protecția datelor cu caracter personal.

Cui se aplică?

GDPR se aplică tuturor operatorilor economici din România indiferent dacă locul procesării datelor cu caracter personal este în România sau nu.

Care sunt cerințele GDPR?

Dreptul de a fi uitat și dreptul la portabilitatea datelor sunt printre principalele noi drepturi introduse ce vor impune prestatorilor de servicii să știe exact unde se afla datele, în sistemele lor, și să ia măsuri privind ștergerea acestor date dacă este solicitat.
Nevoia de responsabil pentru protecția datelor. GDPR mandatează ca toate organismele din sectorul public și cele implicate în monitorizarea sistematică și regulată a persoanelor vizate la scară largă sau în prelucrarea categoriilor speciale de date, să angajeze un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO).
De asemenea, operatorii trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc (de exemplu, pseudonimizarea și criptarea datelor, integritatea, disponibilitatea și rezistența sistemelor și serviciilor de prelucrare etc.)

Serviciile noastre de consultanță pentru alinierea la GDPR cuprind:

  • Cursuri de introducere și instruire, al căror scop este acela de a prezenta organizației și personalului component cerințele GDPR și modalitatea în care aceste cerințe trebuie puse în aplicare.
  • Analiza diferențelor, al cărei scop este realizarea unei evaluări asupra conformității organizației și a sistemului de controale implementat în prezent în raport cu cerințele tehnice și operaționale specifice GDPR în urma căreia se va elabora un plan de acțiuni detaliat pentru corectarea acestor diferențe și, implicit, alinierea organizației la GDPR.
  • Asistența în implementarea uniformă și eficientă a politicilor și procedurilor privind managementul datelor cu caracter personal în cadrul organizației pentru o corectă aliniere la cerințele GDPR.
  • Audit de conformitate pentru evaluarea rezultatelor alinierii organizației la cerințele GDPR la finalul proiectului.
Left Menu Icon